Algemene Voorwaarden Hisfa

De herziene Algemene Voorwaarden Hisfa, zowel de Nederlandse, de Engelse als de Duitse versie, zijn op 20 november 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Den Haag onder nummer 73/2013. 

De Algemene Voorwaarden Hisfa zijn beschikbaar gesteld aan de leden van Hisfa en alleen Hisfa-leden morgen verwijzen naar deze voorwaarden.